Vottun hf.

  • Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð
Velkomin á heimasíðu Vottunar hf.

OHSAS 18001 vottun VSÓ ráðgjafar ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

VSÓ ráðgjöf ehf. fékk nýlega þriðju vottunina á stjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Um er að ræða vottun á samræmi kerfisins við kröfur staðalsins OHSAS 18001, sem fjallar um stjórnun heilsu og öryggis á vinnustað. Fyrirtækið hefur rekið vottað gæðastjórnunarkerfi og umhverfisstjórnunarkerfi um árabil.

VSÓ ráðgjöf ehf. var stofnað 1958. Í upphafi starfaði fyrirtækið einkum á sviði byggingarverkfræði en á áttunda áratugnum var lagt út á nýjar brautir í þjónustunni til að mæta þörfum viðskiptavina. Nú veitir fyrirtækið alhliða verkfræðiráðgjöf og nær vottunin til hönnunar, eftirlits og ráðgjafar á sviði byggingar-, véla- og rafmagnsverkfræði og öryggis-, umhverfis-, samgöngu- og skipulagsmála, auk verkefnastjórnunar, áætlanagerðar og eftirlits með mannvirkjagerð. Nánari upplýsingar um VSÓ ráðgjöf ehf. er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, www.vso.is.

 

Stækkun umhverfisstjórnunarkerfis Sorpu bs.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Í nóvember á síðasta ári var staðfest vottun á umhverfisstjórnunarkerfi allra endurvinnslustöðva Sorpu bs. ásamt starfsemi Góða hirðisins í Fellsmúla. Áður náði vottunin til móttöku- og flokkunarstöðvar í Gufunesi, urðunarstaðar í Álfsnesi og höfuðstöðvanna við Gylfaflöt 5 í Reykjavík.

Vottaðar endurvinnslustöðvar Sorpu er staðsettar við Sævarhöfða, Ánanaust og Jafnasel í Reykjavík, Dalveg í Kópavogi, Blíðubakka í Mosfellsbæ og Breiðhellu í Hafnarfirði.

 

Vottun umhverfisstjórnunarkerfis IGS ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Alþjóðlega flugþjónustufyrirtækið IGS ehf. hefur fengið umhverfisstjórnunarkerfi sitt vottað í samræmi við ISO 14001 staðalinn en fyrirtækið hefur starfrækt vottað gæðastjórnunarkerfi frá árinu 2008.

IGS var stofnað sem dótturfélag Icelandair Group árið 2001 en flugvallarþjónusta á Íslandi hefur verið hluti af starfsemi Icelandair frá stofnun þess. Vottun umhverfisstjórnunarkerfisins nær til flugvallaþjónustu við flugfélög og farþega á alþjóðlega flugvellinum í Keflavík, þ. á m. innritunar farþega, hleðslu, afhleðslu og þrifa flugvéla, fraktafgreiðslu, veitingaþjónustu og alhliða matarframleiðslu, auk reksturs SAGA biðstofu í flugstöðinni.

 

Stækkun vottaðs gæðastjórunarkerfis Tækniskólans

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins hefur undanfarin misseri unnið að því að innleiða gæðastjórnunarkerfi sitt á fleiri sviðum í starfseminni. Skólinn var stofnaður árið 2008 þegar Iðnskólinn í Reykjavík og Fjöltækniskólinn sameinuðust. Hann er nú stærsti framhaldsskóli landsins og samanstendur af tólf undirskólum.

Þrír undirskólar - Skipstjórnarskólinn, Véltækniskólinn og Endurmenntunarskólinn - hafa verið með vottað gæðastjórnunarkerfi frá árinu 2005 og nú í sumar færðust átta skólar undir hið vottaða kerfi. Þetta eru Byggingatækniskólinn, Fjölmenningarskólinn, Hársnyrtiskólinn, Hönnunar- og handverksskólinn, Raftækniskólinn, Tækniakademían, Tæknimenntaskólinn og Upplýsingatækniskólinn.

Nánar upplýsingar um starfsemi Tækniskólans má finna á www.tskoli.is.

 

 

ARKÍS arkitektar ehf. fá vottun

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun hf. hefur vottað samræmi gæðastjórnunarkerfis ARKÍS arkitekta ehf. við kröfur ÍST ISO 9001 staðalsins. Nær vottunin til hönnunar- og ráðgjafarþjónustu á sviðum arkitektúrs og skipulags. ARKÍS var stofnað 1997 og eru starfsmenn nú á þriðja tug talsins. Verkefnin spanna öll svið arkitektúrs, skipulags, hönnunar og ráðgjafar og viðskiptavinirnir bæði innlendir og erlendir. Stofan hefur þá sérstöðu að geta boðið upp á heildstæða ráðgjöf fyrir vistvæna byggð og byggingar á öllum stigum hönnunar, þ.e. undirbúnings, skipulags, hönnunar og framkvæmdaeftirlits. Nánari upplýsingar um ARKÍS er að finna á heimasíðunni www.ark.is.

 

Breytingar hjá Verkís hf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Á síðasta ári sameinuðust fyrirtækin Verkís hf. og Almenna verkfræðistofan hf. undir nafninu Verkís hf. Bæði fyrirtækin voru með vottuð gæðastjórnunarkerfi og umhverfisstjórnunarkerfi hjá Vottun hf. og nú hefur hið sameinaða fyrirtæki bætt við sig vottun á stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á vinnustað samkvæmt OHSAS 18001 staðli.

Verkís hefur einnig flutt höfuðstöðvar sínar úr Ármúla að Ofanleiti 2 í Reykjavík. Nýja húsnæðið er um 8000 fermetrar að stærð á fimm hæðum og hýsti áður Háskólann í Reykjavík. Nú starfa um 340 manns hjá Verkís og hefur stór hluti þeirra flutt í nýja húsnæðið. Auk höfuðstöðvanna í Reykjavík er Verkís með starfsstöðvar víðsvegar um landið og einnig í Noregi, Grænlandi og Póllandi.

 

Umhverfisvottun Sorpu bs.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Í dag, 28. febrúar 2014, fagnar Sorpa bs. vottun umhverfisstjórnunarkerfis síns sem Vottun hf. hefur veitt fyrirtækinu. Um er að ræða vottun á móttöku, meðhöndlun og vinnslu úrgangs í móttöku- og flokkunarstöð í Gufunesi, ásamt rekstri urðunarstaðar og framleiðslu metans í Álfsnesi.

Fyrir er fyrirtækið með vottun á gæðastjórnunarkerfi sínu skv. ISO 9001 staðli, sem það hefur haft frá árinu 2011. Nánari upplýsingar um starfsemi Sorpu er að finna á heimasíðunni www.sorpa.is.

 

 

Vottanir á kerfum Landsnets hf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun hf. vottaði nýlega tvö stjórnunarkerfi hjá Landsneti hf. Um er að ræða umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14001 staðli og stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á vinnustað samkvæmt OHSAS 18001 staðli. Þessar vottanir bætast við vottun gæðastjórnunarkerfis samkvæmt ISO 9001 staðli sem fyrirtækið hefur verið með síðan 2007.

Landsnet hf. var stofnað árið 2005 á grundvelli raforkulaga og er hlutverk þess að annast flutning raforku og stjórnun íslenska raforkuflutningskerfisins. Eigendur Landsnets hf. eru Landsvirkjun, RARIK, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimasíðu þess, www.landsnet.is.

 

Siglingasvið Samgöngustofu

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Um mitt síðasta ár komu til framkvæmda ný lög um stjórnsýslustofnun samgöngumála - Samgöngustofu. Þá færðust öll verkefni sem áður heyrðu undir Flugmálastjórn Íslands og Umferðarstofu til hinnar nýju stofnunar, ásamt stjórnsýslu- og eftirlitsverkefnum Siglingastofnunar Íslands og leyfisveitingum og umferðareftirliti Vegagerðarinnar. Framkvæmda- og rekstrarverkefni Siglingastofnunar fluttust á sama tíma til Vegagerðarinnar.

Siglingastofnun Íslands fékk vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt árið 2005 og hefur unnið að frekari útvíkkun þess síðan. Með framangreindum breytingum á stofnunum ríkisins þá flyst hið vottaða gæðastjórnunarkerfi Siglingastofnunar yfir á Siglingasvið Samgöngustofu. Hefur virkni kerfisins eftir þessar breytingar verið staðfest af Vottun hf.

 

Stjórnunarkerfi Strætó bs. vottuð

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun hf. staðfesti nýlega að stjórnunarkerfi Rekstrarsviðs Strætó bs. uppfylltu kröfur alþjóðlegra staðla. Annars vegar er um að ræða umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við kröfur ISO 14001 staðalsins og hins vegar stjórnunarkerfi heilsu og öryggis á vinnustað í samræmi við kröfur OHSAS 18001 staðalsins. Strætó er byggðasamlag í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hefur það hlutverk að veita almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna. Undir það hlutverk fellur rekstur almenningsvagna (strætó), ferðaþjónustu fatlaðra og ferðaþjónustu eldri borgara. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.s.is.

 Vottuð starfsemi

 

 

Upplýsingar um handhafa
gildra vottorða og umfang
vottana hjá Vottun hf.
fást á skrifstofu félagsins.


Vottun hf. —    NMÍ, Keldnaholti    —    112 Reykjavík    —    sími: 570-7200    —    fax: 522-9111    —    tp: vottun@vottunhf.is    —    kt: 590691-1439