Vottun hf.

  • Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð
Velkomin á heimasíðu Vottunar hf.

Breytingar á umfangi vottaðra stjórnunarkerfa

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Undanfarið hafa orðið breytingar á umfangi vottunar hjá nokkrum viðskiptavinum Vottunar hf.

Breytingar voru gerðar á skipan sviða hjá Reykjavíkurborg á síðasta ári sem höfðu áhrif á vottun umhverfisstjórnunarkerfis á fyrrum Umhverfis- og samgöngusviði. Eftir breytinguna nær vottunin til allrar skrifstofustarfsemi Umhverfis- og skipulagssviðs, eins og sviðið heitir nú, ásamt starfsemi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Grasagarðs Reykjavíkur, ræktunarstöðvar, útmerkur, Vinnuskóla Reykjavíkur, sorphirðu og meindýravarna.

Hjá Distica hf. hefur sú breyting orðið að vottað gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins nær ekki einungis til innflutnings, umpökkunar, birgðahalds og heildsöludreifingar lyfja heldur hafa heilsuvörur, neytendavörur og vörur fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknastofur bæst við þá starfsemi sem vottuð er. Rekstur vöruhúss fyrirtækisins í Suðurhrauni í Garðabæ fellur þar með undir vottað gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins.

Fyrirtækið N1 hefur víkkað út vottaða starfsemi sína. Áður náði hún til þjónustustöðvar og reksturs þjónustuverkstæðis að Bíldshöfða 2 í Reykjavík en nú hafa þjónustustöðvar við Hringbraut, Kringlumýrarbraut og Borgartún í Reykjavík og við Háholt í Mosfellsbæ verið felldar undir vottað umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins.

Loks hefur ISAVIA ohf. bætt verkþáttum flugumferðarþjónustu við umfang þeirrar starfsemi sem er innan vottaðs gæðastjórnunarkerfis. Þar með er flugumferðarstjórn, flugupplýsingaþjónusta og viðbúnaðarþjónusta orðinn hluti af vottaðri starfsemi félagsins.

 

 

Orkubú Vestfjarða ohf. fær vottun

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Orkubú Vestfjarða ohf. hefur fengið vottun á gæðstjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. og nær vottunin til allrar starfseminnar. Félagið var stofnað á miðju sumri 2001 á grundvelli laga sem þá voru samþykkt á Alþingi. Það byggir á grunni eldra sameignarfélags sem var í eigu ríkis og sveitarfélaga á svæðinu. Hlutverk Orkubúsins nær til alls orkuiðnaðar á Vestfjörðum og er tilgangur þess að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum, eiga og reka vatnsorkuver, jarðvarmavirki, dísilraforkustöðvar og fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til dreifingar á raforku og heitu vatni til kaupenda. Auk þess annast félagið virkjunarrannsóknir og aðrar undirbúningsrannsóknir eftir því sem ákveðið er hverju sinni. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á heimasíðu félagsins, www.ov.is.

 

Vottun Actavis og Actavis Group PTC

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun hf. hefur tekið yfir vottun á samræmi stjórnunarkerfa fyrirtækjanna Actavis ehf. og Actavis Group PTC ehf. frá erlenda fyrirtækinu SGS. Um er að ræða vottun á samræmi umhverfisstjórnunarkerfa þessara fyrirtækja við ISO 14001 staðalinn og á samræmi stjórnunarkerfa heilsu og öryggis á vinnustað við staðalinn OHSAS 18001. Kerfin ná til þróunar og framleiðslu lyfja vegna skráningar og til framleiðslu á lyfjum á föstu formi til inntöku.

Starfsemi Actavis-fyrirtækjanna er í Hafnarfirði en þau eru í eigu móðurfélagsins Actavis Inc. sem er með starfsemi í 60 löndum og hefur höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 manns við þróun, framleiðslu og sölu samheitalyfja. Það er stefna fyrirtækjanna að starfa á ábyrgðarfullan hátt í samfélaginu og að í allri starfseminni séu umhverfissjónarmið, ásamt öryggi og heilsu starfsmanna, höfð að leiðarljósi. Nánari upplýsingar um starfsemi Actavis hér á landi eru á www.actavis.is.

 

Gæðastjórnunarkerfi orkusviðs Frumherja vottað

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Í desember síðastliðnum veitti Vottun hf. orkusviði Frumherja hf. vottun á gæðstjórnunarkerfi sitt. Frumherji er stærsta skoðunar- og prófunarstofa landsins auk þess sem fyrirtækið býður aðra þjónustu, svo sem sölumælingar og sölu raforku- og vatnsmæla.

Orkusvið Frumherja á og rekur vel á annað hundrað þúsund raforku- og vatnsmæla og felst þjónusta sviðsins í að útvega sölumælingar m.a. fyrir stærstu dreifiveitu landsins og nokkrar minni veitur.Vottaða gæðastjórnunarkerfið nær til starfsemi allt frá innkaupum til förgunar mælanna, þ.e. innkaup, uppsetningu, álestur, útskipti, viðgerðir, niðurtekt og förgun. Nánari upplýsingar um orkusvið Frumherja hf. er að finna á heimasíðu félagsins.

 

Vottun gæðastjórnunarkerfis Framkvæmdasýslunnar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Framkvæmdasýsla ríkisins hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. samkvæmt ÍST EN ISO 9001 staðli. Framkvæmdasýslan er stofnun sem heyrir undir fjármálaráðuneytið og fer með stjórn ákveðins hluta verklegra framkvæmda af hálfu ríkisins. Stofnunin veitir ráðuneytum og ríkisstofnunum einnig ráðgjöf um byggingatæknileg málefni og undirbúning framkvæmda. Hlutverk stofnunarinnar er að vera leiðandi afl á sviði verklegra, opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

Á meðfylgjandi mynd má sjá þær Bergljótu S. Einarsdóttur gæðastjóra FSR (t.v.) og Halldóru Vífilsdóttur aðstoðarforstjóra FSR (t.h.) halda á vottorði Framkvæmdasýslunnar. Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á heimasíðu hennar.

 

Umhverfisstjórnunarkerfi Verkíss vottað

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Verkís hf. hefur fengið vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Fyrirtækið er ein af stærstu verkfræðistofum landsins, með um 300 starfsmenn, og veitir þjónustu á öllum sviðum verkfræði. Verkís rekur uppruna sinn til ársins 1932 og er því jafnframt elsta verkfræðistofan hér á landi. Fyrirtækið hefur verið með vottað gæðastjórnunarkerfi frá 2007 og unnið markvisst að því að auka umhverfisvitund starfsmanna og bæta árangur sinn í umhverfismálum. Myndin hér að neðan er tekin við afhendingu vottorðsins. Frá vinstri eru Kjartan J. Kárason framkvæmdastjóri Vottunar hf., Sigþór U. Hallfreðsson gæðastjóri Verkíss hf. og Sveinn I. Ólafsson framkvæmdastjóri Verkíss hf.

 

Breyting á vottun gæðakerfis Siglingastofnunar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Gildissvið vottunar á gæðastjórnunarkerfi Siglingstofnunar Íslands hefur verið víkkað út. Það náði áður til útgáfu alþjóðlegra atvinnuskírteina sjómanna samkvæmt alþjóðasamþykktum, útgáfu alþjóðlegra skemmtibátaskírteina, atvinnukafaraskírteina, útgáfu skírteinis verndarfulltrúa skipa og ferla vegna skráningar skipa. Nú hefur skipavernd, skipsskírteinum og eftirliti með skipum, búnaði þeirra og skoðunaraðilum verið bætt við. Viðbótin er gerð skv. tilskipun 2009/21/EB um samræmi við kröfur fánaríkis. Nánari upplýsingar um stofnunina og starfsemi hennar má finna á heimasíðunni www.sigling.is.

 

Afhending faggildingarskjals

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 28. september síðastliðinn fékk Vottun hf. afhent faggildingarskjal frá ISAC (Faggildingarsviði Einkaleyfastofu) við hátíðlega athöfn að viðstöddum gestum. Það var Sigurlinni Sigurlinnason hjá ISAC sem afhenti Kjartani J. Kárasyni framkvæmdastjóra Vottunar hf. skjalið. Einar Ragnar Sigurðsson tók meðfylgjandi myndir við þetta tilefni.

 

er0_2794 er0_2795 er0_2796 er0_2798 er0_2802 er0_2803

 

 

Gæðastjórnunarkerfi ASK Arkitekta ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 22. júní síðastliðinn fékk arkitektastofan ASK Arkitektar ehf. gæðastjórnunarkerfi sitt vottað hjá Vottun hf. Stofan er í hópi stærstu arkitektastofa landsins og fæst við verkefni bæði á sviði arkitekta og innanhússarkitekta, s.s. hönnun nýbygginga, endurhönnun eldri bygginga, hönnun húsgagna, skipulag eldri byggðar og nýbyggingarsvæða, hönnunarstjórn og fleira. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á heimasíðunni www.ask.is.

 

Faggilding á starfsemi Vottunar hf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun hf. hefur fengið faggildingu íslenskra stjórnvalda, fyrst fyrirtækja á sviði vottunar stjórnunarkerfa. Það er Faggildingarsvið Einkaleyfastofu, ISAC (Icelandic Board of Technical Accreditation), sem faggildir starfsemina en sviðið fer með umboð stjórnvalda til faggildinga hér á landi. Úttektir sviðsins á starfsemi Vottunar hf. stóðu yfir í maí og júní síðastliðnum í starfsstöð fyrirtækisins að Keldnaholti, auk þess sem úttektarmaður sviðsins fór á vettvang með starfsmönnum Vottunar hf. og fylgdist með vinnubrögðum þeirra. Í byrjun júlí lá svo fyrir að Vottun hf. hefði staðist þær kröfur sem faggildingarstaðallinn ÍST EN ISO 17021 gerir til vottunarstofa. Faggildingin nær til vottunar gæðastjórnunarkerfa (ÍST EN ISO 9001) og umhverfisstjórnunarkerfa (ÍST EN ISO 14001). Í framhaldinu verður unnið að því að faggildingin nái til annarra stjórnunarstaðla sem Vottun hf. tekur að sér að votta samræmi við, þ.e. OHSAS 18001, ÍST ISO/IEC 27001 og ÍST EN ISO 22000.

 Vottuð starfsemi

 

 

Upplýsingar um handhafa
gildra vottorða og umfang
vottana hjá Vottun hf.
fást á skrifstofu félagsins.


Vottun hf. —    NMÍ, Keldnaholti    —    112 Reykjavík    —    sími: 570-7200    —    fax: 522-9111    —    tp: vottun@vottunhf.is    —    kt: 590691-1439