Vottun hf.

  • Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð
Velkomin á heimasíðu Vottunar hf.

Vottun stjórnsýslusviðs Kópavogsbæjar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Stjórnsýslusvið Kópavogsbæjar hefur fengið gæðastjórnunarkerfi sitt vottað hjá Vottun hf. Auk stjórnsýslu sinnir sviðið margvíslegri þjónustu við önnur svið bæjarfélagsins, svo sem varðandi fjármál, starfsmannamál, lögfræðileg málefni, skjalastjórnun, upplýsingatækni og gæðamál. Rekstur þjónustuvers er einnig hluti af hinni vottuðu starfsemi sviðsins.

Upphafleg tillaga að gæðakerfi fyrir stjórnsýslu Kópavogsbæjar var samþykkt í bæjarráði í júlí 2008 og var gæðastefnan samþykkt í bæjarstjórn í mars 2010. Gæðahandbók var svo staðfest í febrúar 2011 og hefur innleiðing kerfisins staðið yfir síðustu misseri.

Myndin hér að neðan er tekin við afhendingu vottorðsins. Frá vinstri eru Páll Magnússon bæjarritari, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og Ari Arnalds frá Vottun hf.

 

Faggildingarúttekt hjá Vottun hf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 31. maí síðastliðinn fór fram úttekt á vottunarstarfsemi Vottunar hf. í húsakynnum félagsins hjá Nýsköpunarmiðstöð. Úttektin er liður í ferli til faggildingar á starfseminni sem nú stendur yfir. Það er Faggildingarsvið ISAC (Icelandic Board of Technical Accreditation) sem sér um faggildingarvinnuna en sviðið annast faggildingu fyrir hönd íslenskra stjórnvalda skv. lögum nr. 24/2006, um faggildingu o.fl. Til þessa hefur engin starfsemi á sviði vottunar stjórnunarkerfa fengið faggildingu hér á landi.

Faggildingarúttektinni mun ljúka í þessum mánuði með því að úttektarmaður Faggildingarsviðs kemur með í úttektir Vottunar hf. hjá viðskiptavinum hennar og fylgist með vinnubrögðum. Haft verður samband við hlutaðeigandi fyrirtæki til að fá samþykki fyrir þessu fyrirkomulagi.

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá úttektarmenn að störfum í Grasagarðinum í Reykjavík, en Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar er með umhverfisstjórnunarkerfi sitt vottað af Vottun hf. Frá vinstri eru Sigurlinni Sigurlinnason frá Faggildingarssviði Einkaleyfastofu, Ari Arnalds frá Vottun hf. og Guðmundur B. Friðriksson skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg.

 

VJI fær vottun

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf. (VJI) hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Vottunin staðfestir samræmi gæðastjórnunarkerfisins við kröfur ISO 9001 gæðastjórnunarstaðalsins. VJI veitir verkfræðiþjónustu og ráðgjöf varðandi mannvirki, raforkukerfi og rafrænar stýringar svo og ráðgjöf á sviði rekstrar og stjórnunar. Hönnun rafkerfa hefur lengi verið aðalverksvið fyrirtækisins. VJI var stofnað árið 1960 og hjá henni starfa um 20 manns. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimasíðu þess, www.vji.is.

 

Vottun Raftákns ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 21. september síðastliðinn fékk verkfræðistofan Raftákn ehf. vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Fyrirtækið var stofnað árið 1976 á Akureyri og hjá því starfa nú um 25 manns í tveimur starfsstöðvum, á Akureyri og í Reykjavík. Raftákn starfar á rafmagnssviði og er rekið í þremur deildum sem eru byggingasvið, iðnaðarsvið og fjarskiptasvið. Nánari upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins er að finna á heimasíðunni www.raftakn.is.

 

Vottun Batterísins - arkitekta

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Batteríið - arkitektar ehf. hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt skv. ISO 9001 staðli hjá Vottun hf. Fyrirtækið vinnur á alþjóðlegum mörkuðum og býður ráðgjafarþjónustu á sviðum arkitektúrs, skipulags og umhverfishönnunar. Það var stofnað árið 1988 og eru starfsmenn um 25 talsins. Fyrirtækið býr yfir umfangsmikilli reynslu af mannvirkjahönnun og skipulagsgerð og felst sérstaða þess í þekkingu á aðlögun bygginga að nánasta umhverfi og veðurfari, aðgengi og mótun vinnuumhverfis m.t.t. vinnuverndar. Nánari upplýsingar um Batteríið - arkitekta má fá á heimasíðu þess, www. arkitekt.is.

 

Útvíkkun á vottaðri starfsemi Siglingastofnunar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun gæðastjórnunarkerfis Siglingastofnunar Íslands hefur verið breytt. Áður náði hún til útgáfu, áritunar og endurnýjunar á alþjóðlegum atvinnuskírteinum fyrir sjómenn samkvæmt STCW og STCW-F alþjóðasamþykktum, auk svokallaðra skemmtibátaskírteina (ICC). Nýtt vottunarskírteini nær að auki til atvinnukafaraskírteina, útgáfu skírteinis verndarfulltrúa skipa (SSO-skírteini) og ferla vegna skráningar skipa.

 

Vottun dótturfyrirtækis Sets ehf. í Þýskalandi

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 23. september síðastliðinn hlaut starfsemi Set Pipes GmbH í Þýskalandi vottun hjá Vottun hf. Fyrirtækið er dótturfélag Sets ehf. á Selfossi en Set hefur haft vottað gæðastjórnunarkerfi síðan 1997. Þýska fyrirtækið framleiðir foreinangruð stálrör í löngum einingum til notkunar í fjarvarmaveitum. Rörin eru einangruð með viðstöðulausri einangrunartækni, svokallaðri Conti-aðferð. Sögu Sets ehf. má rekja aftur til ársins 1968, þegar Steypuiðjan hóf framleiðslu á steynsteyptum fráveiturörum. Síðan hafa bæst við fjölmargar gerðir plaströra og rörakerfa til notkunar í hitaveitu-, vatnsveitu- og fráveitukerfum, auk hlífðarröra fyrir raflagnir og ljósleiðara.

 

Vottun gæðastjórnunarkerfis VSB

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

VSB verkfræðistofa hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt samkvæmt ISO 9001 staðli. Fyrirtækið var stofnað árið 1987 í Hafnarfirði og sinnir fjölþættri verkfræðiþjónustu á fimm þjónustusviðum, sem eru verkfræðihönnun, framkvæmdaráðgjöf, verkefnastjórnun, fasteignaþjónusta og sérlausnir. Nánari upplýsingar um VSB, svo sem um gæðastefnu fyrirtækisins, má fá á heimasíðu þess, www.vsb.is.

 

 

Vottun Sorpu

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Byggðasamlagið Sorpa hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Sorpa er fyrsta íslenska fyrirtækið á sviði úrgangsstjórnunar sem fær vottun samkvæmt ISO 9001 gæðastjórnunarstaðli. Vottun Sorpu nær til allra starfsstöðva félagsins, en þar er m.a. fengist við móttöku, meðhöndlun, vinnslu og urðun úrgangs, framleiðslu á metani ásamt hönnun og þróun á aðferðum og búnaði tengdum metannotkun og við sölu á endurvinnsluefnum (Góði hirðirinn). Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins má fá á heimasíðu þess, www.sorpa.is.

 

 

Umhverfisvottun VSÓ ráðgjafar ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 17. desember 2010 hlaut fyrirtækið VSÓ ráðgjöf ehf. vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sitt samkvæmt ISO 14001 hjá Vottun hf. en það er auk þess með vottað gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001 staðli. Bæði stjórnunarkerfin ná til alllra þátta í starfseminni, þ.e. hönnunar, eftirlits og ráðgjafar á sviði byggingar-, rafmagns- og vélaverkfræði og umhverfis-, samgöngu- og skipulagsmála, auk verkefnisstjórnunar, áætlanagerðar og eftirlits með mannvirkjagerð.

VSÓ ráðgjöf ehf. var stofnað 1958 og eru starfsmenn rúmlega 40 talsins. Auk þess að starfa á Íslandi þá er fyrirtækið viðurkennd verkfræðistofa í Noregi. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu þess.

 Vottuð starfsemi

 

 

Upplýsingar um handhafa
gildra vottorða og umfang
vottana hjá Vottun hf.
fást á skrifstofu félagsins.


Vottun hf. —    NMÍ, Keldnaholti    —    112 Reykjavík    —    sími: 570-7200    —    fax: 522-9111    —    tp: vottun@vottunhf.is    —    kt: 590691-1439