Vottun hf.

  • Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð
Velkomin á heimasíðu Vottunar hf.

Vottun Batterísins - arkitekta

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Batteríið - arkitektar ehf. hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt skv. ISO 9001 staðli hjá Vottun hf. Fyrirtækið vinnur á alþjóðlegum mörkuðum og býður ráðgjafarþjónustu á sviðum arkitektúrs, skipulags og umhverfishönnunar. Það var stofnað árið 1988 og eru starfsmenn um 25 talsins. Fyrirtækið býr yfir umfangsmikilli reynslu af mannvirkjahönnun og skipulagsgerð og felst sérstaða þess í þekkingu á aðlögun bygginga að nánasta umhverfi og veðurfari, aðgengi og mótun vinnuumhverfis m.t.t. vinnuverndar. Nánari upplýsingar um Batteríið - arkitekta má fá á heimasíðu þess, www. arkitekt.is.

 

Útvíkkun á vottaðri starfsemi Siglingastofnunar

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Vottun gæðastjórnunarkerfis Siglingastofnunar Íslands hefur verið breytt. Áður náði hún til útgáfu, áritunar og endurnýjunar á alþjóðlegum atvinnuskírteinum fyrir sjómenn samkvæmt STCW og STCW-F alþjóðasamþykktum, auk svokallaðra skemmtibátaskírteina (ICC). Nýtt vottunarskírteini nær að auki til atvinnukafaraskírteina, útgáfu skírteinis verndarfulltrúa skipa (SSO-skírteini) og ferla vegna skráningar skipa.

 

Vottun dótturfyrirtækis Sets ehf. í Þýskalandi

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 23. september síðastliðinn hlaut starfsemi Set Pipes GmbH í Þýskalandi vottun hjá Vottun hf. Fyrirtækið er dótturfélag Sets ehf. á Selfossi en Set hefur haft vottað gæðastjórnunarkerfi síðan 1997. Þýska fyrirtækið framleiðir foreinangruð stálrör í löngum einingum til notkunar í fjarvarmaveitum. Rörin eru einangruð með viðstöðulausri einangrunartækni, svokallaðri Conti-aðferð. Sögu Sets ehf. má rekja aftur til ársins 1968, þegar Steypuiðjan hóf framleiðslu á steynsteyptum fráveiturörum. Síðan hafa bæst við fjölmargar gerðir plaströra og rörakerfa til notkunar í hitaveitu-, vatnsveitu- og fráveitukerfum, auk hlífðarröra fyrir raflagnir og ljósleiðara.

 

Vottun gæðastjórnunarkerfis VSB

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

VSB verkfræðistofa hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt samkvæmt ISO 9001 staðli. Fyrirtækið var stofnað árið 1987 í Hafnarfirði og sinnir fjölþættri verkfræðiþjónustu á fimm þjónustusviðum, sem eru verkfræðihönnun, framkvæmdaráðgjöf, verkefnastjórnun, fasteignaþjónusta og sérlausnir. Nánari upplýsingar um VSB, svo sem um gæðastefnu fyrirtækisins, má fá á heimasíðu þess, www.vsb.is.

 

 

Vottun Sorpu

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Byggðasamlagið Sorpa hefur fengið vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Sorpa er fyrsta íslenska fyrirtækið á sviði úrgangsstjórnunar sem fær vottun samkvæmt ISO 9001 gæðastjórnunarstaðli. Vottun Sorpu nær til allra starfsstöðva félagsins, en þar er m.a. fengist við móttöku, meðhöndlun, vinnslu og urðun úrgangs, framleiðslu á metani ásamt hönnun og þróun á aðferðum og búnaði tengdum metannotkun og við sölu á endurvinnsluefnum (Góði hirðirinn). Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins má fá á heimasíðu þess, www.sorpa.is.

 

 

Umhverfisvottun VSÓ ráðgjafar ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 17. desember 2010 hlaut fyrirtækið VSÓ ráðgjöf ehf. vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sitt samkvæmt ISO 14001 hjá Vottun hf. en það er auk þess með vottað gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001 staðli. Bæði stjórnunarkerfin ná til alllra þátta í starfseminni, þ.e. hönnunar, eftirlits og ráðgjafar á sviði byggingar-, rafmagns- og vélaverkfræði og umhverfis-, samgöngu- og skipulagsmála, auk verkefnisstjórnunar, áætlanagerðar og eftirlits með mannvirkjagerð.

VSÓ ráðgjöf ehf. var stofnað 1958 og eru starfsmenn rúmlega 40 talsins. Auk þess að starfa á Íslandi þá er fyrirtækið viðurkennd verkfræðistofa í Noregi. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu þess.

 

Þjónustustöð N1 með vottað umhverfisstjórnunarkerfi

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þjónustustöð og verkstæði N1 við Bíldshöfða 2 hefur fengið vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sitt skv. ISO 14001 staðli. Um er að ræða þjónustustöð sem selur eldsneyti, smurefni, bílatengdar efnavörur og matvöru og þjónustuverkstæði með smurstöð, hjólbarðaverkstæði, almennu verkstæði og sölu á bílatengdum efnavörum. Þetta er fyrsta þjónustustöð og eldsneytissala sem fær slíka vottun á Íslandi. Stöðin býður auk hefðbundins eldsneytis upp á bæði metan- og bíódísel-eldsneyti. Þar er fært grænt bókhald og endurnýting er í hávegum höfð.

 

 

Gæðastjórnunarkerfi Strendings ehf.

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 14. júní síðastliðinn hlaut Strendingur ehf. - verkfræðiþjónusta vottun á gæðastjórnunarkerfi sitt skv. ISO 9001 staðli. Fyrirtækið hefur unnið að því undanfarin ár að byggja kerfið upp en það nær til alhliða verkfræðiþjónustu og ráðgjafar á sviði mannvirkjagerðar, reksturs mannvirkja, útboða og samningagerðar. Strendingur er 15 ára gamalt fyrirtæki og hjá því starfa 10 manns. Sjá nánar heimasíðu félagsins.

 

 

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar með vottað umhverfisstjórnunarkerfi

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Umhverfis- og samgöngsvið Reykjavíkurborgar hefur fengið vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sitt hjá Vottun hf. Er þetta fyrsta opinbera stofnunin hér á landi sem fær slíka vottun en á annan tug fyrirtækja er með vottun á þessu sviði. Umhverfisstjórnuarkerfi Umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkurborgar nær m.a. til stýringar á endurvinnslu efna, eldsneytisnotkunar og losunar gróðurhúsalofttegunda. Þannig nota starfsmenn reiðhjól og vistvæna bíla, engar ruslafötur eru undir skrifborðum, sjöstiga flokkunarkerfi er í eldhúsinu og prentað er báðumegin á allan pappír.

 

 

 

Teiknistofan Tröð fær vottun

Senda í tölvupóst Prentvæn útgáfa Skoða sem PDF skjal

Þann 15. febrúar síðastliðinn fékk Teiknistofan Tröð vottun Vottunar hf. um að gæðastjórnunarkerfi fyrirtækisins uppfylli kröfur ÍST EN ISO 9001 staðalsins. Vottunin nær til hönnunar og ráðgjafar um arkitektúr og skipulag.

Teiknistofan Tröð ehf. er til húsa að laugavegi 26 í Reykjavík. Hún hóf starfsemi sína árið 1990 og eru eigendur hennar arkitektarnir Hans-Olav Andersen og Sigríður Magnúsdóttir. Starfsmenn eru 6 talsins og hafa þeir sinnt verkefnum á fjölbreyttum sviðum arkitektúrs. Sjá nánar heimasíðu félagsins.

 

 Vottuð starfsemi

 

 

Upplýsingar um handhafa
gildra vottorða og umfang
vottana hjá Vottun hf.
fást á skrifstofu félagsins.


Vottun hf. —    NMÍ, Keldnaholti    —    112 Reykjavík    —    sími: 570-7200    —    fax: 522-9111    —    tp: vottun@vottunhf.is    —    kt: 590691-1439